Đăng ký học trực tiếp Online (3 triệu): http://bit.ly/2ZfU6Cm
Thiết kế mũ bảo hiểm (1 triệu): https://bit.ly/3iEi6oU
Link học cơ bản trên Unica.vn (1,7 triệu): https://bit.ly/3fwOlUx7

MẸO SỬ DỤNG ZBRUSH

HỌC SINH ĐÁNH GIÁ VỀ CHÚNG TÔI

hoc zbrush
hoc zbrush
hoc zbrush

“Khóa học Zbrush cơ bản của Thầy giúp mình áp dụng vào công việc và nâng cao kỹ năng trong thiết kế, mang lại những kết quả bất ngờ. Mình đã nắm bắt được rất nhiều kiến thức để áp dụng vào điêu khắc. Xin cảm ơn Thầy.”

“Thầy dạy rất dễ hiểu và cực kỳ đơn giản nhưng hết sức chi tiết, áp dụng được ngay vào công việc…!!! Thầy rất tận tâm và lấy ví dụ những mẫu thường đụng đến trong thực tế để đưa vào bài giảng …!!!”

“Các bài giảng của Thầy thật tuyệt vời. Nó giúp em trong cuộc sống cũng như trong sản xuất để xây dựng một thương hiệu vững mạnh. Cảm ơn Thầy đã truyền bá một phần mềm 3D hữu ích”